Rada Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca: Pani Magdalena Skrzypczak

Zastępca: Pan Krzysztof Kończak

Skarbnik: Pani Ewa Zywert

Sekretarz:  Pani Katarzyna Markowicz