,,Uczymy się programować -Kodowanie na dywanie’’

W tym roku nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskim programie ,,Uczymy się programować -Kodowanie na dywanie’’. Ma on celu wszechstronny rozwój dzieci , wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat , świadome i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii , jak również wsparcie rodziców w świadomym i odpowiedzialnym wprowadzaniu dzieci w cyfrowy świat . Zabawy około programistyczne wplatane są do codziennych aktywności dydaktycznych dzieci. Wykorzystywane są do tego roboty edukacyjne ,sprzęt komputerowy i maty edukacyjne.

,,Emocja – czytam z emocją’’

Nasze przedszkole bierze udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym ,, Emocja – czytam z emocją’’, którego celem jest rozbudzanie wiary we własne możliwości , pobudzanie fantazji , kreatywności , kształtowanie szacunku dla siebie i innych ludzi i odkrywania swoich możnych i słabych stron.

,,Skąd się biorą produkty ekologiczne ‘’

Przedszkole bierze udział w ogólnopolskim programie ,,Skąd się biorą produkty ekologiczne ‘’ programie Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.
Zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne, propagowanie zdrowego stylu życia, oraz zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno-zdrowotnych.

,,Kubusiowi przyjaciele natury’’

Nasze przedszkole po raz kolejny bierze udział w programie ,,Kubusiowi przyjaciele natury’’. Jest to proekologiczna edukacja dzieci , zachęcenie ich do ruchu, zdrowego trybu życia już od najmłodszych lat. Kształtujemy w dzieciach troskę o środowisko naturalne, dbałość o naturę , naszą Ziemię.

,,Zdrowo i sportowo ‘’

Projekt ma na celu aktywizację ruchową dzieci , uświadomienie dzieciom, że aktywność fizyczną można realizować w różnych miejscach i wykorzystywać różne dostępne przybory.
Poznajemy sposoby , jak zdrowo i aktywnie warto spędzać czas.

,,Bezpiecznie przez życie ‘’

Celem tego projektu jest nauka dzieci , jak unikać zagrożeń . Program ten jest realizowany przez cały rok szkolny . Wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa w kontaktach z obca osobą, postępowanie ze zwierzętami oraz przestrzega o zagrożeniach wynikających z zabaw w niewłaściwych miejscach.