Ramowy rozkład dnia ,,Wróbelki’’ (3,4-latki)
6.30 – 8.00
Schodzenie się dzieci w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in.
konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w wybranych strefach itp. Krąg zmysłów- zabawy
wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych.
Praca indywidualna z dziećmi.

8.00 – 8.15
Ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe.
Przygotowanie do śniadania – kształtowanie i utrwalanie nawyków higienicznych i nawyków prozdrowotnych.

8.15 – 8.45
I śniadanie – usprawnianie techniki samodzielnego jedzenia.

8.45 – 9.00
Czynności higieniczno-porządkowe.

9.00 – 11.00
Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego.
Zajęcia dodatkowe.
Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, aktywność w wybranych strefach, indywidualna
praca z dzieckiem

11.00 – 11.15
Czynności higieniczno-porządkowe.

11.15 – 11.45
II śniadanie – kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

11.45 – 13.15
Rytmika , religia lub angielski
Odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej lub bajek czytanych przez nauczycielkę.

13.15 – 13.30
Czynności higieniczno-porządkowe i zabawa ruchowa ze śpiewem.

13.30 – 14.00
Obiad

14.00 – 16.30
Zabawy dowolne w sali odpowiadające zainteresowaniom dzieci, aktywność w wybranych strefach, pobyt w
ogrodzie, indywidualna praca z dziećmi.
Gry i zabawy na świeżym powietrzu: spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy w ogrodzie, zabawy ruchowe,
gry terenowe. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy organizowane. Zajęcia
dodatkowe.
Rozchodzenie się dzieci.


Ramowy rozkład dnia ,,Sowy” (4,5,6 latki)

6.30 – 8.00
Schodzenie się dzieci w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające
zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w
wybranych strefach itp. Krąg zmysłów- zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz
procesów poznawczych.
Praca indywidualna z dziećmi.
Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe.

8.00 – 8.15
Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczno- porządkowe ,kształtowanie i
utrwalanie nawyków higienicznych i nawyków prozdrowotnych.

8.15 – 8.45
I śniadanie – usprawnianie techniki samodzielnego jedzenia.

8.45 – 9.00
Czynności higieniczno-porządkowe.

9.00 – 11.00
Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego.
Zajęcia dodatkowe. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci,
aktywność w wybranych strefach, indywidualna praca z dzieckiem.

11.00 – 11.15
Czynności higieniczno-porządkowe.

11.15 – 11.45
II śniadanie – kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

11.45 – 13.15
Gry i zabawy na świeżym powietrzu: spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy w
ogrodzie, zabawy ruchowe, gry terenowe. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć
edukacyjnych, zabawy organizowane. Zajęcia dodatkowe.

13.15 – 13.30
Czynności higieniczno-porządkowe

13.30 – 14.00
Obiad

14.00 – 16.30
Odpoczynek- słuchanie muzyki relaksacyjnej lub bajek czytanych przez nauczycielkę.
Zabawy dowolne w sali odpowiadające zainteresowaniom dzieci, aktywność w
wybranych strefach, pobyt w ogrodzie, indywidualna praca z dziećmi.
Rozchodzenie się dzieci.